През цялата    година

Национални и официални празници

 Стая № 1 * Panorama 13

40 лв.

50 лв.

Стая №2 *

 Panorama 29

40 лв.

50 лв.

      Стая №3 *

Panorama 34

40 лв.

50 лв.

* Хотелът разполага с 3 двойни стаи.