Единично настаняване

Двойно    настаняване

 Стая № 1 * Panorama 13

70 лв.

70 лв.

Стая №2 *

 Panorama 29

70 лв.

70 лв.

      Стая №3 *

Panorama 34

70 лв.

70 лв.

* Хотелът разполага с 3 двойни стаи.